دسته بندیشهرسازی
فرمت فایلpptx
حجم فایل8.705 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 


فهرست مطالب:

مقدمه

رنسانس در علوم

رنسانس و نهضت ترجمه

جامعه قرون وسطایی در تحول

انسان گرایان و فرهنگ

تقسیم بندی رنسانس

بازرگانی و رنسانس

انقلاب های فکری عصر رنسانس

معماری رنسانس

ویژگی های سبک معماری در عصر رنسانس آغازین

ویژگی های هنری رنسانس پیشرفته

آثار برجسته معماری رنسانس

جایگاه ایتالیا در دوره رنسانس

فیلیپو برونلسکی

کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره)

تاریخچه

گنبد

ساختار هندسی گنبد

برج ناقوس

نمای خارجی

نمای داخلی

سرداب کلیسا

پلان کلیسا

پلان نقاشی های دیواری

طرح موزائیک ها در گنبد تعمیدگاه

واژه شناسی

فهرست منابع

تحلیل و بررسی کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره)

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود , پاورپوینت , تحقیق , تحلیل و بررسی , کلیسای جامع فلورانس , کلیسای سانتاماریا دل فیوره , فیلیپو برونلسکی , معماری رنسانس , گوتیک فلورانس , تعمیدگاه سن جان ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پرسشنامه پیش رو حاوی 25 سوال جهت سنجش تعهد عاطفی فرد در سازمان می باشد. سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم تنظیم شده است. فرمت پرسشنامه doc و قابل ویرایش است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه تعهد عاطفی ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل297 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

چکیده                                                                                                                                  1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه....................................................................................................................................................................................3

بیان مسله............................................................................................................................................................................ 4

ضرورت و اهمیت پژوهش................................................................................................................................................... 7

اهداف پژوهش......................................................................................................................................................................8

فرضیه‌های پژوهش...............................................................................................................................................................8

متغیرهای پژوهش.................................................................................................................................................................8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها......................................................................................................................................9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه ................................................................................................................................................................................... 11

 تعریف و ماهیت اختلال افسردگی........................................................................................................................................11

 نشانه شناسی................................. ..................................................................................................................................13

شیوع.....................................................................................................................................................................................15

نظریات...................................................................................................................................................................................15

باورهای مذهبی.....................................................................................................................................................................20

جنسیت و افسردگی.............................................................................................................................................................26

پیشینه داخلی و خارجی......................................................................................................................................................27

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

مقدمه ..................................................................................................................................................................................30

طرح پژوهش........................................................................................................................................................................30

جامعه آماری.........................................................................................................................................................................30

 نمونه و  روش نمونه­گیری....................................................................................................................................................30

ابزارهای پژوهش .... .............................................................................................................................................................30

روش اجرای پژوهش.............................................................................................................................................................32

روش تجزیه و تحلیل داده ها ..............................................................................................................................................32

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش................................................................................................................................................................34

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه...................................................................................................................................................................................39

بحث وتفسیریافته­های پژوهش...........................................................................................................................................39

نتیجه گیری..........................................................................................................................................................................42

محدودیتهای پژوهش...........................................................................................................................................................42

پیشنهادات  .........................................................................................................................................................................43

فهرست منابع........................................................................................................................................................................44

پیوستها.............................................................................................................................................................................................................................47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : باورهای مذهبی , افسردی , دانشجویان ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل235 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده...................................................................................................................................

1

فصل اول:کلیات

 

مقدمه....................................................................................................................................

3

1-1- بیان مسئله.....................................................................................................................

4

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق...............................................................................................

6

1-3- اهداف تحقیق...............................................................................................................

7

1-4- سوالات تحقیق.............................................................................................................

7

1-4- فرضیه های تحقیق........................................................................................................

7

1-5-تعاریف نظری وعملیاتی.................................................................................................

8

1-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................

8

فصل دوم:ادبیات تحقیق

 

مقدمه....................................................................................................................................

10

-1-2تاریخچه........................................................................................................................

10

2-2-تعریف..........................................................................................................................

11

1-2-2رویکردها....................................................................................................................

13

2-2-2-نظریه ها....................................................................................................................

17

2-3- عوامل موثربرپرخاشگری..............................................................................................

25

2-4- نشانه های پرخاشگری...................................................................................................

27

2-5- راهکار.........................................................................................................................

28

2-6- پیشینه تحقیق................................................................................................................

31

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

 

مقدمه....................................................................................................................................

36

3-1- روش تحقیق.................................................................................................................

36

3-2- جامعه ی آماری...........................................................................................................

36

3-3- روش نمونه گیری وحجم نمونه....................................................................................

36

3-4- ابزارگردآوری اطلاعات...............................................................................................

37

3-4-1-روایی (اعتبار) پرسشنامه............................................................................................

38

3-4-2-پایایی پرسشنامه.........................................................................................................

38

فصل چهارم:یافته های تحقیق

 

مقدمه....................................................................................................................................

41

4-1یافته های توصیفی تحقیق.................................................................................................

41

4-2یافته های استنباطی تحقیق................................................................................................

48

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

 

مقدمه....................................................................................................................................

51

-1-5یافته های تحقیق............................................................................................................

51

2 -5-. همخوانی یاناهمخوانی باتحقیقات قبلی.......................................................................

52

5-3- نتیجه گیری کلی.........................................................................................................

52

-4-5محدودیتهای تحقیق.......................................................................................................

52

-5-5پیشنهادها.......................................................................................................................

53

منابع.......................................................................................................................................

56

ضمائم وپیوست ها

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پرخاشگری , دانشجویان ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdoc
حجم فایل125 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صحفه

فصل اول                                                                                                                                   1

مقدمه                                                                                                                                        2

بیان مساله                                                                                                                                   4

سوال مسئله                                                                                                                                 5

اهداف تحقیق                                                                                                                             5

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                             5

فرضیه تحقیق                                                                                                                              7

متغیرهای تحقیق                                                                                                                          7

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم                                                                                                  7

فصل دوم                                                                                                                                   8

اضطراب                                                                                                                                    8

یادگیری اضطراب                                                                                                                      10

1-    محبت(پاداش) – خشم (تنبیه) به مقدار مساوی                                                                          13

2-    محبت (پاداش) بدون تنبیه                                                                                                     14

3-    خشم (تنبیه) بدون پاداش                                                                                                      14

4-    محبت (پاداش) کم-خشم(تنبیه) زیاد                                                                                    15

5-    محبت(پاداش) زیاد – خشم (تنبیه) کم                                                                                              16

اضطراب سرکوب کننده است                                                                                          17

اضطراب                                                                                                                        22

رشد روان جنسی                                                                                                                         26

نابهنجاریها و اختلالات روانی                                                                                           28

اختلالات اضطرابی                                                                                                         29

اضطراب تعمیم یافته                                                                                                        30

اضطراب رعبی                                                                                                               32

قوبی                                                                                                                             33

هانز کوچولو(مورد مشهودی از قوبی)                                                                                 36

علل اختلالات اضطرابی                                                                                                   40

3- دیدگاه رفتار گرایی                                                                                                    43

5- دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی                                                                         47

نظریه نئوفرویدیها درباره اضطراب                                                                                                 49

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی                                                                                               50

هینز کاهوت                                                                                                                   52

فصل سوم                                                                                                                      54

جامعه مورد مطالعه                                                                                                          55

حجم نمونه                                                                                                                    55

روش نمونه گیری                                                                                                           55

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                                                                                 56

روش تحقیق                                                                                                                   57

فصل چهارم                                                                                                                   58

مقدمه                                                                                                                            59

فصل پنجم                                                                                                                     63

بحث و نتیجه گیری                                                                                                         64

منابع                                                                                                                              66

ضمایم                                                                                                                          67

پرسش نامه آزمون کتل                                                                                                    68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : موسیقی , اضطراب ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیساختمان
فرمت فایلzip
حجم فایل3.29 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروژه بتن آرمه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پروژه , بتن آرمه ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل164 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                             صفحه

مقدمه 4

ریشه های تاریخی. 4

تعاریف و مبانی راهبری شرکتی. 6

حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و مدیریت سود. 7

طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 8

تعاریف حاکمیت شرکتی. 9

اهداف حاکمیت شرکتی. 10

طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 10

سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی (محاطی) 10

سیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی): 11

مکانیزم های حاکمیت شرکتی. 11

ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی )راهبری شرکتی( در ایران. 12

ارکان نظام راهبری شرکتی. 14

مکانیزم های حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد. 15

حاکمیت شرکتی، انرون  و قانون ساربینز- اکسلی. 15

1-1- نقاط ضعف انرون. 17

2- قانون ساربینز- اکسلی. 18

انواع سیستم های حاکمیت شرکتی. 21

1- حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی. 21

2- حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی. 23

مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 25

1- تئوری نمایندگی. 26

2 - تئوری هزینه معاملات.. 28

3- تئوری ذی نفعان. 29

مدل های حاکمیت شرکتی. 31

اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی. 34

الف-  تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی. 34

ب- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی. 36

ج- رفتار یکسان با سهامداران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران) 37

د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی. 39

و- افشاء و شفافیت.. 40

ز- مسئولیت های هیات مدیره 42

مکانیزم های حاکمیت شرکتی. 45

1- استقلال حسابرس.. 45

2- مالکیت اعضای هیات مدیره 46

دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت شرکتی. 47

1-دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما) 48

2- دیدگاه بلندمدت بازار. 49

3- دیدگاه ذینفعان. 49

4- دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت.. 50

حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل. 50

تاثیر حاکمیت شرکتی. 54

پیشنهاد برای محیط اقتصادی ایران. 54

منابع. 57

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : حاکمیت شرکتی ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلzip
حجم فایل191 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شامل بخش های

بیان مسئله

سوابق

فرضیه

اهداف

روش کار

روش آماری

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پروپوزال آماده گوشت , اشعه دهی بر گوشت , دانلود پروپوزال تکمیل شده اشعه دهی به گوشت , دانلود نمونه پروپوزال اشعه دهی به گوشت , دانلود نمونه پروپوزال صنایع غذایی ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلzip
حجم فایل55 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شامل بخش های

بیان مسئله

سوابق

فرضیه

اهداف

روش کار

روش آماری

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پروپوزال آماده کالزایی باریجه , دانلود پروپوزال تکمیل شده کالزایی باریجه , پروپوزال تکمیل شده کشاورزی ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلzip
حجم فایل104 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شامل بخش های

بیان مسئله

سوابق

فرضیه

اهداف

روش کار

روش آماری

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پروپوزال آماده , پروپوزال تکمیل شده صنایع غذایی , پروپوزال خشک کردن بنه , خشک کردن پسته وحشی ,
ن : danesh
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
   
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]